Parafia pw. Wniebowstąpienia
Pańskiego w Poznaniu
Archidiecezja Poznańska

Intencje mszalne

   INTENCJE   MSZY   ŚWIĘTYCH   od  2 – 8.04.2018

 

                 P O N I E D Z I A Ł E K   W I E L K A N O C N Y

           7,30   + Marianna Gościniak ( int. od rodziny Dąbrowskich z Koźmina Wlkp

           9,00  

         10,30   + Marianna Gościniak  ( int. od rodziny Skibińskich)

         11,45   + Ewa Zawiślak  (intencja od męża i córek)

         13,00   z ok. 45 lecia małżeństwa pp Katarzyny i Jana, intencja  dz. błagalna

         18,00  

Wtorek 3.04.2018

           7,00   prośba o zdrowie dla syna Juliusza

         18,00   z okazji 80 urodzin p. Janiny, intencja dziękczynno błagalna

         18,30   + Maria Sałamacha  (intencja od sąsiadów)

Środa 4.04.2018

           7,00   + Marianna Gościniak (intencja od Arlety z rodziną)

         18,00   + Stefan Poprawski 1 rocznica

         18,30   + Jadwiga, Jarosław Kietlińscy, siostra Maria Augustyna, Ludwik

                      Paszkiewicz

Czwartek, 5.04.2018

           7,00   + Dorota Urbańczak (intencja od Elżbiety z mężem)

         18,00   + O. Mansfeld OFM (intencja Żywego i Nieustającego Różańca parafii

                      Wniebowstąpienia Pańskiego

         18,30   o powołania kapłańskie (intencja parafialna)

Piątek, 6.04.2018

           7,00   + Grzegorz Staniek  (intencja od przyjaciół)

         18,00   w int. żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci

         18,30   int wynagradzająca NSPJ za grzechy świata, o rozwój Kultu SJ, o Boże

                     błogosławieństwo dla członków    

Sobota 7.04.2018

           7,00   w int. Ojczyzny, Kościoła i Ojca świętego  (int. Żywego Różańca)

         18,30   + Aleksandra 8 r. Edmund Grzegorczyk 10 r.

         18,30   + Maria Sałamacha  (intencja od sąsiadów)

Niedziela, 8.04.2018

           7,30   + Albina, Jan Konopliccy, Maria, Franciszek Bezakowie, Marian

                     Szczerbacki i za zmarłych z rodziny

           9,00   + Halina Roszak 35 rocznica i za zmarłych z rodzin

         10,30   w intencji Parafian     d z i e ń   c h o r y c h

         11,45   + Stefan, Tamara, Kazimierz Jaskuła

         13,00   + Zygmunt Glabus 19 r., Jarosław Glabus 2 r.,

         18,00   + Wilhelm Marzec

         18,00   D Z I E Ń   Ś W I Ę T O Ś C I    Ż Y C I A

 

 

Copyright parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Poznaniu Filip Łuczak 2013-2017