Parafia pw. Wniebowstąpienia
Pańskiego w Poznaniu
Archidiecezja Poznańska

Sprawozdania

Sprawozdanie z posiedzenia

Parafialnej Rady Duszpasterskiej

16 wrzesień 2015 r.

 

Omawialiśmy następujące zagadnienia:

 

1. Temat obecnego roku duszpasterskiego :  „Jezus uświęca”

 

          - uświęcenie osobiste

 

     Mówiąc, że Jezus uświęca, jesteśmy świadomi, że dzieła tego dokonuje Pan Bóg. Kościół naucza, żeźródłem dzieła uświęcenia człowieka jest łaska Chrystusa, przez którą Bóg obdarza nas swoim życiem wlanym przez Ducha Świętego do naszej duszy, by ją uleczyć z grzechu i uświęcić. Jest to łaska uświęcająca, otrzymana na chrzcie świętym. Przez łaskę chrztu  „w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego zostaliśmy wezwani do uczestnictwa w życiu Trójcy Świętej.

     To uświęcenie  osiąga się  przez  uczestnictwo w świętości samego Boga. Uświęcenie jest powołaniem i zadaniem człowieka, które wynika z chrztu i obejmuje bez wyjątku wszystkich członków kościelnej wspólnoty. Wierni świeccy powołani do świętości „nie muszą się wyrzekać swojego miejsca w świecie” Chrzest bowiem nie odrywa świeckich od świata, lecz powierza im powołanie, które wewnątrz świata winno się urzeczywistniać. To uświęcenie dokonuje się każdego dnia przez kierowanie się duchem ewangelicznym przy wykonywaniu codziennych obowiązków stanu i zawodu. Oto cała tajemnica dążenia człowieka do świętości, oczywiście przy stałej jedności z Bogiem poprzez modlitwę Słowo o Sakramenty święte.

 

         - ewangelizowanie kultury

 

      Chrześcijanin żyjący w stałej jedności z Chrystusem winien ewangelizować kulturę, czyli być przenikniętym miłością ewangeliczną w tym co myśli, czuje, wyraża, tworzy, inaczej, w tym kim jest! Korzystanie z usług wróżek, magii, okultyzmu, czy wszelkich innych praktyk jest sprzeczne z nauką Ewangelii i człowiek korzystający z tego ciężko grzeszy. Papież Franciszek stwierdził, że jest nagląca potrzeba ewangelizowania kultur, by inkulturować Ewangelię. W krajach o zakorzenionej tradycji religijnej, będzie chodziło o towarzyszenie kulturze, troszczenie się o nią i umacnianie jej bogactwa. Natomiast w krajach o innej tradycji religijnej, lub głęboko zsekularyzowanych, będzie chodziło o sprzyjanie nowym procesom ewangelizacji kultury. Wszelkie tworzenie rzeczy bezbożnych wyniszcza nas duchowo i nasze otoczenie.  

      Żyć na co dzień życiem Bożym, być otwartym na działanie Ducha Świętego w nas, powierzyć się opiece Serca Bożego, uchroni nas od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa. 

To tyle o temacie naszego uświęcenia i inkulturacji Ewangelii.

 

  2.  Następnie zajęliśmy się tematem :

      Nowy rok duszpasterski pod hasłem „Nowe życie w Chrystusie” Zwróciliśmy uwagę że po zakończeniu obecnego roku pod hasłem „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” przychodzi czas, by odpowiedzieć sobie jak żyć Nowym Życiem w Chrystusie. To będzie też temat od I Niedzieli Adwentu 2015. Tymczasem wprowadzeniem w to zagadnienie nowego Roku Duszpasterskiego będzie „Poznańskie Forum Duszpasterskie, które odbędzie się w najbliższą sobotę 26 września: o godz. 9:30 msza św. w kościele św. Rocha, a następnie wykłady i dyskusje w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej ul. Piotrowo 2.

     Do udziału we Forum zaproszeni są wszyscy, przede wszystkim członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej, Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, pozostałych grup duszpasterskich, katecheci, nadzwyczajni szafarze Eucharystii, młodzież i wszyscy którzy chcą zaangażować się w apostolstwo parafialne. Stąd zachęcamy bardzo naszych parafian do uczestniczenia w Forum Duszpasterskim : najbliższa sobota ok. godz. 11:00 Centrum Wykładowo-Konferencyjne PP ul. Piotrowo 2.

 

 

        3. Przygotowanie do 1050 rocznicy Chrztu Polski

 

Przygotowanie do obchodów jubileuszowych rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu w Katedrze. W parafiach Jubileusz ten będziemy obchodzić we Wigilię Paschalną 2016 r. Hasłem obchodów będą słowa: „Gdzie chrzest, tam nadzieja” Każda parafia otrzyma świecę jubileuszową. Każda I niedziela miesiąca ma mieć charakter chrzcielny. Podczas kolędy będą w tym roku roznoszone do domów książeczki kolędowe oraz płyta z filmem o życiu Kościoła w naszej Archidiecezji.

Przewidywany program uroczystości: 14 kwietnia 2016 urocz. w Gnieźnie

                                                             15 kwietnia Poznań Targi i Katedra

                                                             16 kwietnia P-ń konf. Ep.P. i stadion Lecha

                                                               3 maja uroczystości na Jasnej Górze

Nasz Zespół szkół Ogólnokształcących nr 37 przygotowuje wraz z pozostałymi szkołami i parafią uroczystości osiedlowo-parafialne. Podobnie nasz Festyn Parafialno-Osiedlowy w czerwcu 2016 będzie poświecony tematyce jubileuszu Chrztu Polski.

  Prosimy parafian o włączenie się całymi rodzinami w odnowę przymierza chrzcielnego.

 

    4. Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia – zapowiedziany przez Ojca Świętego Franciszka rozpocznie się 8 grudnia br. Będzie poświecony najważniejszemu z przymiotów Bożych jakim jest Miłosierdzie Boże i wynikającej z tego powinności ludzi : czynienia miłosierdzia wobec braci. Wpisze się on w nasz program duszpasterski „Nowe Życie w Chrystusie”. Będziemy na bieżąco o tym mówić i zapraszać do czynienia dzieł miłosierdzia chrześcijańskiego.

 

     5. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r.

 

    Podczas ostatnich ŚDM w Rio Ojciec św. Franciszek zaprosił młodzież świata na kolejne, w Krakowie w 2016 r. Światowe dni Młodzieży przebiegać będą w całej Polsce pod koniec lipca 2016 r.

Młodzież świata będziemy gościć najpierw w diecezjach od 22 – 25 lipca 2016 r.

następnie od 26 do 31 lipca w Krakowie.

Ważne będą dwie rzeczy: 

    - udział młodzieży naszej parafii w ŚDM w Krakowie. Zachęcamy już dzisiaj

      młodzież, by chętnie zgłaszała swoją gotowość uczestniczenia w ŚDM

    - mamy przyjąć na noclegi w naszej parafii ok. 150 młodych. Będzie to w dniach od

      22 do 25 lipca.

           Już wcześniej musimy mieć zagwarantowaną możliwość noclegów dla młodych.

      Stąd bardzo prosimy parafian, o zgłaszanie do biura parafialnego swej gotowości

      na przyjęcie pod swój dach młodych, którzy zostaną nam przydzieleni.  

 

    Zebranie zakończyliśmy modlitwą „Pod Twoją obronę”, polecając Maryi naszą

      pracę duszpasterską.

 

 

5.    Figura św. Józefa, Oblubieńca NMP

 

         I ostatni punkt, który nie był podejmowany na Radzie. Mamy już w kościele

    figurę św. Józefa, Oblubieńca NMP. Ta figura ukazuje św. Józefa, przytulającego

    Jezusa do serca i ukazuje jak bardzo św. Józef kochał swego przybranego Syna

     Jezusa. Została wykonana przez artystę, p. dra. Rafała Kotwisa, z Uniwersytetu

     Artystycznego w Poznaniu. Święty Józef jest Opiekunem Syna Bożego i mężem

     Maryi. Na ziemi zastępował Jezusowi ojca. Jest patronem Kościoła Świętego,

     opiekunem rodzin, patronem mężczyzn i młodzieży męskiej. Zastanawia mnie,

     dlaczego architekt wybrał dla naszego kościoła św. Józefa, a nie innego świętego?

     To jest chyba Opatrznościowe, byśmy tego świętego więcej czcili, szukali u Niego

      pomocy, polecali się jego opiece, a szczególnie polecali nasze rodziny. 

       Jest to dla nas zachętą, abyśmy po Jezusie i Maryi czcili przede wszystkim św.

      Józefa. 

 

6.    I na koniec:

 

     Zakończył się Tydzień Wychowania. Nawiązując do hasła „Jezus uświęca” zawsze módlmy się za dzieci, młodzież i wychowawców. Pamiętajmy o chrześcijańskim wychowaniu, gdzie fundamentem jest miłość i Bóg, źródło tej jedynej, prawdziwej i nie przemijalnej Miłości. Pragnę wskazać na trzy wartości dobrego wychowania: Modlitwa, Słowo Boże i Sakramenty święte. W Liście Biskupów czytamy: „ W otwieraniu się na Boga wielkie znaczenie ma modlitwa, życie sakramentalne, liturgia, a także aktywna obecność we wspólnocie kościelnej. Dlatego filarami wychowania ku pełni człowieczeństwa są: Eucharystia, pokuta, nabożeństwo do Matki Bożej i miłość do Kościoła”. Na tych wartościach się nie zawiedziemy.

     Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. W formacji duchowej nieodzowna jest literatura religijna. Często sięgajmy po czasopisma religijne, słuchajmy radia i telewizji katolickiej. One będą nas nieustannie ubogacać duchowo.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Copyright parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Poznaniu Filip Łuczak 2013-2017